Tarzan:

Every 1 min for 21 mins, alternating between:
Min 1: Burpee
Min 2: Lunge + Lunge + Squat
Min 3: Rest 1 min

Din score är det lägsta antalet burpees på en runda+ det lägsta antalet lunge+lunge+ air squat

Buzz Lightyear:

Every 1 min for 21 mins, alternating between:
Min 1: Burpee
Min 2: Lunge + Lunge + Squat
Min 3: Rest 1 min

Din score är det lägsta antalet burpees på en runda+ det lägsta antalet lunge+lunge+ air squat