A, StyrkeEMOM 9 min:
1, 6-8 Tempo Goblet Squat (3sek ned, 1 sek i botten av böj)
2, 12/12 Bent Over Dumbbell Row
3, 8/8 Seated Dumbbell press

B, Amrap 7 min:
2-4-6-8-….
Dumbbell Back Squat
Hand Release Push Up

rest 1 min

3 min Amrep:
max Burpees