Pre WOD:

EMOM 12 min:
Min 1: Bar Muscle Up
Min 2: Handstand Walk
Min 3: Alternating Pistol Squats

Välj ett antal reps du kan klara var runda.

Skalering för Bar Muscle Up:
3 Hip to bar var minut.

Skalering för Handstand Walk:
Handstand Walk attempts to wall.

Skalering för Pistol Squats:
Pistol Squats to chair

Dagens WOD:

2 Rundor:

AMRAP in 5 mins of:
6 Toes-to-bars
9 Box Jumps, 24/20 in
12 Dumbbell Hang Power Cleans, 22.5/15 kg

Rest 2 min

AMRAP in 5 mins of:
18/15 Row Calories
10 Alternating Single Arm Devil Press, 22.5/15 kg

Rest 2 min

Post WOD:

EMOM 12 min
Min 1: 12 Biceps Curl
Min 2: 12 Rear Delt Flyes
Min 3: 12 Dumbbell Bench Press