Pre WOD:

A, Squat Snatch 6 setx3 rep

– 73% 1RM
– Fokus på lika lyft varje set

Dagens WOD:

A, Strict Press 5 set* 6 rep

83% av 1 RM Press

B, Amrap 15 min
10 Overhead Squats, 45/30 kg
20 AbMat Sit-ups
Run, 300 m

Post WOD:

Bulgarian Split Squat: 3*10/10

– Välj en vikt där du klarar att hålla full RoM och upprest position