Pre WOD:

A, 7 set:
Power Clean
Hang Squat Clean
Push Jerk
Split Jerk

Starta på 70% av 1 RM Clean & jerk och bygg upp för varje set Du är nöjd med

Dagens WOD:

A1: Deadlift: 3-3-3-ME at 89% 1RM
A2: Strict Handstand Push-ups: 5-5-5-ME

B, Amrap 15 min:
20 Wall Balls, 9/6 kg
20 Toes-to-bars
20 Box Jumps, 24/20 in
20 Alternating Dumbbell Snatches, 22.5/15 kg
Run, 400 m

Post WOD:

A, 3 Rundor för kvalité
20 GHD Sit-ups
30 secs Superman Hold,