Pre WOD:

A, Deadlift 5*5

– 80 % av 1 RM
– Detta är en lugnare vecka på styrkeprogrammet. spara minst 3 rep i reserv på varje set och justera vikt därefter

Dagens WOD:

2 rundor:

AMRAP 5 min:
12/10 Row Calories
12 Wall Balls, 9/6 kg

Rest 2 min

AMRAP 5 min:
3 Double Dumbbell Devil Press, 22.5/15 kg
3 Double Dumbbell Thrusters, 22.5/15 kg
Double Dumbbell Front Rack Walking Lunge, 22.5/15 kg, 15 m
Rest 2 min

Post WOD:

3-5 rundor för kvalité:
12-15 Barbell Biceps Curl
12-15 Barbell Skull Crusher
12-15 Bent Over Barbell Row