Pre WOD:

A, Back Squat 4 set*5 rep

– 80% av 1 RM

– Detta är återhämtningsvecka när det gäller styrkan. Spara minst 3 rep i reserv på varje set

Dagens WOD:

A, Snatch: 2-2-2-1-1-1

Starta på 70% av 1 RM och Bygg uppåt

B, Amrap 12 min:
12 Hang Power Snatches, 45/30 kg
12 Overhead Squats, 45/30 kg
Run, 400 m

Post WOD:

Post WOD:
EMOM 9 min for quality:
Min 1: 20 sec L-sit
Min 2: 8/8 Single Arm Seated DB Press
Min 3: 20 sek Hollow Rock+ 20 sek Superman