Pre WOD:

A, Push Press
5 set*5 Rep
77-82 % av max

  • Vikten ska vara så att du har 2 rep i reserv

Dagens WOD:

Benchmark: «Holleyman»

30 rounds for time of:
5 Wall Balls, 9/6 kg
3 Handstand Push-ups
1 Power Clean, 102/70 kg

Post WOD:

A, Skulderhälsa:
3 Rundor för kvalité
60 sec Supinated Dead Hang,
15 Cuban Rotations
8/8 Single Arm Kettlebell Bent Over Rows