Pre WOD:

Push Jerk 3-3-3-3-3-3

Starta på första set med 65% av 1 RM Jerk och öka för varje set du är nöjd med

Dagens WOD:

A, Back Squat: 4-4-ME at 86% 1RM

B, For 4 cycles:
AMRAP in 3 mins of:
3 Hang Power Cleans, 60/40 kg
4 Lateral Burpees
15 Air Squats

Rest 1 min between each cycle.
For each cycle restart the AMRAP.

Post WOD:

EMOM 9-15 min:
Min 1: 8 Barbell Abwheel Roll Out
Min 2: 10-15 V-Up
Min 3: 30 sek Superman