Dagens WOD:

A, Push Press 4-4-4-4-4
Starta på 70% av max och öka för varje set där man har 1-2 rep i reserv till dagens tunga

B, For time:
50 Alternating Dumbbell Snatches, 22.5/15 kg
Run, 800 m
50 Alternating Dumbbell Snatches, 22.5/15 kg

Tri Erg:

EMOM 36 min:
Min 1: 15/12 Row Calories
Min 2: 15/12 Ski Erg Calories
Min 3: 15/12 Bike Calories
Min 4: Rest 1 min