Pre WOD:

Nivå 3:
5 rundor på tid:
6 Ring Muscle-ups
Handstand Walk, 15 m

Nivå 2:
5 Rundor på tid:
1-3 Ring Muscle-ups
Handstand Walk, 7.5 m

Nivå 1:
5 Rundor på tid:
6 kipping CTB Pull up
5 Handstand Walk attempts mot vägg
rest 1 min

Anpassa ökten till att du gör max 2 set Muscle up och 2 set Handstand Walk per runda

Dagens WOD:

2 Rundor:

AMRAP in 5 mins of:
18/15 Row Calories
15 Kettlebell Swings, 24/16 kg
15 Kettlebell Goblet Squats, 24/16 kg

Rest 2 min

AMRAP in 5 mins of:
6 Box Jumps, 30/24 in
6 Toes-to-bars
12 Air Squats
6 Pull-ups

Rest 2 min

Post WOD:

Bulgarian Split Squat 4 set*10/10

Fokus på kontakt hellre än vikt