Pre WOD:

A, Back Squat:
5 set*5 Rep
86% av 1 RM

– Anpassa vikt till rir 1-2
– Har du inte följt Pre WOD under sommaren kan det vara fint att starta på 80% första set

Dagens WOD:

A, Snatch Complex
6 set*
1 Snatch Pull+1 Hang Snatch+1 Overhead Squat

B. Amrap 12 min:
8 Power Snatches, 50/35 kg
50 Double Unders
Run, 200 m

Post WOD:

3 Rundor för kvalité:
6 Barbell Roll-Outs
12 V-ups
12 Windshield Wipers