Pre WOD:

For time:
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1:
Handstand Push-up
Pistols (Alternating Legs)

Skalering:
HSPU: Skalera reps mot att du aldrig använder mer än 2 set
Pistols: Skalera med Pistols ned till box vid behov

Dagens WOD:

A, Front Squat 4 set*5 rep

B, Amrap 6 min:
3-6-9-12…
Handstand Push Up
Toes to Bar

Rest 2 min

Amrap 6 min
3-6-9-12…
Box Jump 24/20 inch
Burpees

Post WOD:

4 Rundor för kvalité:
8/8 Barbell box step up
4*15/15 Banded Hamstring Curl