Pre WOD:

A, Deadlift
5 set * 3 rep
87% av 1RM eller anpassa till rir 1-2
Restarta varje rep, Ej TNG

Dagens WOD:

EMOM Challange 1: EMOM 8 min:
X Snatches 40/25 kg
X Bar Facing Burpees

rest 2 min

EMOM Challange 2: E2MOM 8 min:
X Cal Row
X Wall balls

rest 2 min

EMOM Challange 3: E2MOM 8 min:
X Hang Power Clean 60/40 kg
X Front Squat 60/40 kg
X Push Jerk 60/40 kg

Post WOD:

3-4 Rundor för kvalité:
10-15 DB bench Press
10-15 Supinated Barbell Bent Over Rows
20-25 Banded Lat Pull Down

– Rir 2-3 på varje övning