Pre WOD:

A, For time:
12-9-6-3:
Bar Muscle-up
Bar Facing Burpee

Skalera Bar Muscle Up mot något du klarar på max 3 set var runda.
Bar Muscle Up: Skalera till Jumping Bar Muscle Up

B, Handstand Test
Nivå 3: 60 meter Handstand Walk for time:
Nivå 2: 30 meter Handstand Walk
Nivå 1: 10 Wall Walks for time

Dagens WOD:

25 min PartnerAmrap:
10 *200 m Run
then in the remaining time, AMRAP of:
6 Alternating Single Arm Dumbbell Devil Press, 22.5/15 kg
12 Toes-to-bars
18 Air Squats

Post WOD:

HSPU/PU:
E90sek in 15 min:

1, 5 Strict HSPU med 1 sek pause i botten
2, 3 Strict Weighted Pull ups + 8 Bent Over Barbell Row (RiR 2)

SHSPU: En höjd där du kunde gjort 1-2 rep ytterligare
SWP: En vikt där du kunde gjort 1-2 rep ytterligare

– Mål om att öka höjd från sist vecka