Pre WOD:

A, Front Squat: 4 set*6 rep+

– 3 första set är 6 rep med fokus på att lyfta så fort som möjligt
– Sista set är max rep innanför god teknik

Dagens WOD:

Intervallamraps:
Amrap 12 min:
6 Pull-ups
12 Hand Release Push-ups
18 Air Squats

Rest 3 min

Amrap 12 min:
8 Box Jumps, 24/20 in
12 Dumbbell Hang Power Snatches, 22.5/15 kg
18/15 Row Calories

För varje minut: Jobba 40 sek på/20 sek av

Post WOD:

3-4 Rundor för kvalité:
10-15 DB bench Press
10-15 Supinated Barbell Bent Over Rows
20-25 Banded Lat Pull Down

– Rir 2-3 på varje övning