Pre WOD:

A, Snatch: 6 set*3 rep

– 65%+
– öka vikt när du är nöjd med alla 3 lyft

Dagens WOD:

A, Back Squat 4 set*5 rep

80%+

B, Amrap 12 min:
Run, 400 m
25 Thrusters, 30/20 kg

Post WOD:

3 Rundor för kvalité:
20-30 sek Straddle Hollow Hold
15 Rocking Superman
10/10 Sidoplanka med rotation