Pre WOD:

A,Nivå 3:
Amrap 9 min:
5 Burpees
5 Toes-to-bars
5 Strict Handstand Push-ups

Nivå 2:
Amrap 9 min:
3 Burpees
3 Toes-to-bars
3 Strict Handstand Push-ups

Nivå 3:
Amrap 9 min:
3 Burpees
3 Toes-to-mark
3 Strict Handstand Push-ups to werightplate

B,EMOM 6 min:
Min 1: Handstand Hold 20 sek
Min 2: Tempo Pistol Squats

Handstand Hold:
Skalera till Handstand Hold mot vägg

Tempo Alt Pistol Squats:
3 sek ned, 1 sek i botten av böjen
– Skalera med pistols till box

Dagens WOD:

Amrap 22 min:
60 Alternating Dumbbell Snatches, 22.5/15 kg
Rest 1 min
50 Single Arm Dumbbell Thrusters, 22.5/15 kg
Rest 1 min
40 Pull ups
Rest 1 min
40 Lateral Burpee Over Dumbbell
Rest 1 min

Post WOD:

3 Rundor för kvalitté:
10 Dumbbell Bench Press
10/10 Alternating Dumbbell Bicep Curls

– Justera vikt efter att du ska ha 2-3 rep i reserv med god teknik. Fokus på perfekt rörelseutförande