Pre WOD:

A, Front Squat 4 set*3 rep

90 % av 1 RM Front Squat

Fokus på upprest position
– Om du inte gjort hela squatsykeln sista ukerna rekommenderas

Dagens WOD:

A, High Hang Squat Snatch
6 set*6 repetitioner

50% av 1 RM Snatch

B, 2 rundor:
Amrap 2 min:
20 Toes-to-bar
max rep Burpees

Rest 1 min

Amrap 2 min:
20 Hang Power Snatches, 30/20 kg
max rep Burpees

Rest 1 min

Post WOD:

3 Rundor för kvalité:
8/8 Bulgarian Split Squat
10 Hip Thrust

– Justera vikt efter att du ska ha 2-3 rep i reserv med god teknik. Fokus på perfekt rörelseutförande