Pre WOD:

A, EMOM 10 min:
1, 15 m Handstand Walk
2, 10 Strict Pull Up (anpassa till något du klarar i ett set)

– Skalera HS Walk med ett lavare antal meter eller med 3 attempts Handstand Walk to Wall
– Skalera strict Pull ups till ett antal du klarar unbroken var runda.

B,EMOM 6 min:
Min 1: Handstand Hold 20 sek
Min 2: Tempo Pistol Squats

Handstand Hold:
Skalera till Handstand Hold mot vägg

Tempo Alt Pistol Squats:
3 sek ned, 1 sek i botten av böjen
– Skalera med pistols till box

Dagens WOD:

Amrap 25 min:
Run, 300 m
45 Deadlifts, 50/35 kg
45 AbMat Sit-ups
Run, 300 m
30 Front Squats, 50/35 kg
30 Hand Release Push-ups
Run, 300 m
15 Push Jerks, 50/35 kg
15 Burpees

Post WOD:

3 Rundor för kvalitté:
10 Dumbbell Bench Press
10/10 Alternating Dumbbell Bicep Curls