Pre WOD:

A, Front Squat: 4 set*5 rep 85% av max

Dagens WOD:

A, High Hang Squat Clean:
5 set*7 rep
- 45-50% av 1 RM Clean

B, Amrap 6 min: 2-4-6-8-10…
Dumbbell Snatches 22.5/15
Toes to Bar

Rest 2 min

Amrap 6 min:
2-4-6-8-10…
SA DB Thrusters 22.5/15 kg
Box Jump 24/20 inch

Post WOD:

3 Rundor för kvalité:
8/8 Bulgarian Split Squat
10 Hip Thrust

– Justera vikt efter att du ska ha 2-3 rep i reserv med god teknik. Fokus på perfekt rörelseutförande