Pre WOD:

A, Back Squat: 4 set*8 reps
80% av 1 RM Back Squat

– Fokus på fart upp

Dagens WOD:

A, Power Clean & Push Jerk
6 set*3 rep

65%+ (av 1 RM C&J)

B, Amrap 6 min:
6 Chest-to-bar Pull-ups
12 Air Squats

Rest 1 min

Amrap 6 min:
6 Deadlifts, 60/40 kg
4 Hang Power Cleans, 60/40 kg
2 Push Jerks, 60/40 kg

Post WOD:

3 Rundor för kvalité
Wall Sit, 45 secs valfri KB i goblet position
15/15 Banded Hamstring Curls