A, StyrkeEMOM 12 min:
1, 8/8 Seated DB Press
2, 6/6 DB Get Up Sit Ups
3, 6 Broad Jump för max längde (Hoppa fram och tillbaka)
4, 30 sek Db Goblet Squat Hold (Sitt i aktiv position)

B, Amrap 10 min:
200 m Run
10-12-14-16-18-20….SA Dumbbell Thrusters

* genomför lika många dumbbell Thrusters på var arm, var runda.