Pre WOD:

A, Front Squat: 4 set*3 rep
– 88%+ av 1 RM Front Squat

Dagens WOD:

A, High Hang Squat Snatch:
5 set* 7 rep
45% av 1 RM Snatch

B, 3 Rundor:
AMRAP in 3 mins of:
30 Hang Power Snatches, 30/20 kg
30 Air Squats
60 Double Unders

Rest 1 min mellan intervaller

Starta varje interval från start av amrapen

Post WOD:

3 Rundor för kvalité:
8/8 Bulgarian Split Squat
10 Hip Thrust

– Justera vikt efter att du ska ha 2-3 rep i reserv med god teknik. Fokus på perfekt rörelseutförande