Pre WOD:

A,

Nivå 3:
Amrap 8 min
2-4-6-8….
Toes to Bar
Handstand Push up

Nivå 2:
Amrap 8 min
1-2-3-4….
Toes to Bar
Handstand Push up

Nivå 3:
Amrap 8 min
1-2-3-4….
Toes to Mark
Seated DB press 12/8 kg

B,EMOM 6 min:
Min 1: Handstand Hold 20 sek
Min 2: Tempo Pistol Squats

Handstand Hold:
Skalera till Handstand Hold mot vägg

Tempo Alt Pistol Squats:
3 sek ned, 1 sek i botten av böjen
– Skalera med pistols till box

Dagens WOD:

Interval-Amrap

Amrap 25 min:

50 Double Unders
40 Air Squats
30 Alternating Dumbbell Snatches, 22.5/15 kg
20 Single Arm Dumbbell Overhead Reverse Lunges, 22.5/15 kg
15 Hand Release Push-ups
Rest 1 min

Post WOD:

3 Rundor för kvalité:
10 Dumbbell Bench Press
10/10 Alternating Dumbbell Bicep Curls

– Justera vikt efter att du ska ha 2-3 rep i reserv med god teknik. Fokus på perfekt rörelseutförande