A, StyrkeEMOM 12 min:
1, 8/8 Seated DB Press
2, 6/6 DB Get Up Sit Ups
3, 6 Broad Jump för max längde (Hoppa fram och tillbaka)
4, 30 sek Db Goblet Squat Hold (Sitt i aktiv position)

B, Amrap 12 min
3 SA DB DB Hang Clean (byt arm var runda)
6 SA DB Front Squats
6 V-Ups
9 HR Push Up