A, StyrkeEMOM 9 min:
1, 6-8 Tempo Goblet Squat (3sek ned, 1 sek i botten av böj)
2, 12/12 SA DB Floor Press
3, Max Rep V-Ups

DB- Benchmark «Lennart»
1200 m Run
—-
10 Rundor:
6 Burpees
6/6 SA DB Front Squats
—-
600 m Run

Fitness: (800/400 m Run, 6 Rundor)

Cap 18 min