Pre WOD:

A,Front Squat 4 set*5 rep

83 % av 1 RM
Fokus på max upprest position

Dagens WOD:

A, High Hang Squat Clean 5 set* 8 rep
40%+

B, Amrap 6 min:
15/15 Single Arm Dumbbell Deadlifts, 22.5/15 kg
10/10 Single Arm Dumbbell Hang Cleans, 22.5/15 kg
10/10 Single Arm Dumbbell Push Jerks, 22.5/15 kg
20 Single Arm Dumbbell Box Step-ups, 22.5/15 kg, 24/20 in

– rest 1 min

Amrap 6 min:

Run, 600 m
max rep Burpee Box Jumps, 24/20 in

Post WOD:

3 Rundor för kvalité:
8/8 Bulgarian Split Squat
10 Hip Thrust

– Justera vikt efter att du ska ha 2-3 rep i reserv med god teknik. Fokus på perfekt rörelseutförande