Pre WOD:

A,EMOM 10 min:
Min 1: 10-15 m Handstand Walk
Min 2: 10-15 Toes to bar

– Skalera Handstand Walk till 3 attempts HS Walk mot vägg för teknikträning eller 2 Wall Walks per runda
– Skalera Toes to Bar till ett antal du klarar unbroken var runda

B,EMOM 6 min:
Min 1: Handstand Hold 20 sek
Min 2: Tempo Pistol Squats

Handstand Hold:
Skalera till Handstand Hold mot vägg

Tempo Alt Pistol Squats:
3 sek ned, 1 sek i botten av böjen
– Skalera med pistols till box

Dagens WOD:

Amrap 12 min:
24/20 Row Calories
18 Single Arm Dumbbell Overhead Reverse Lunges, 22.5/15 kg
12 Alternating Single Arm Devil Press, 22.5/15 kg

Rest 2 min

Amrap 12 min:
3 Strict Pull-ups
6 Hand Release Push-ups
6 Pull-ups
6 Burpees
18 Air Squats

Post WOD:

3 Rundor för kvalité:
10 Dumbbell Bench Press
10/10 Alternating Dumbbell Bicep Curls

– Justera vikt efter att du ska ha 2-3 rep i reserv med god teknik. Fokus på perfekt rörelseutförande