Pre WOD:

A, Front Squat 4 set*3 repetitioner 85% av 1 RM

  • Vikten ska vara relativt lätt, fokus på fart

Dagens WOD:

A, High Hang Squat Snatch 
4 set* 8 rep
45% av 1 RM

B, Amrap 10 min:
6 Box Jumps, 24/20 in
6 Hang Power Snatches, 50/35 kg
6 Back Squats, 50/35 kg
Rest 30 secs

Post WOD:

3 Rundor för kvalité:
8/8 Bulgarian Split Squat
10 Hip Thrust

– Justera vikt efter att du ska ha 2-3 rep i reserv med god teknik. Fokus på perfekt rörelseutförande