Tarzan:

1 min On/1 min Off*10:
10 Broad Jump 1/0.7 m
10 Jumping Lunges
Max Rep Burpees

Buzz Lightyear:

1 min On/1 min Off*10:
10 DB Snatches
10 Jumping Lunges
Max Rep Burpees

1 min på/1 min av för att klara en
extra hög fart medan man jobbar.
Anpassa antal DBS och JL för att
klara att få göra 20 sek med burpees
var runda