Vi är nu på sista veckan av styrkeperioden. Denna veckan gör vi en mängd tester på styrkan i tillägg till några benchmarks-wods. Det är viktigt att du anpassar hur många av benchmarksen du genomför så att det inte påverkar styrketesterna negativt då de efter denna perioden är det viktigaste. 

Pre WOD:

Nivå 3:
For time:
25 Chest-to-bar Pull-ups
25 Strict Handstand Push-ups
Handstand Walk, 25 m
12 Chest-to-bar Pull-ups
12 Strict Handstand Push-ups
Handstand Walk, 12.5 m

Nivå 2:
For time:
15 Chest-to-bar Pull-ups
15 Strict Handstand Push-ups
Handstand Walk, 15 m
8 Chest-to-bar Pull-ups
8 Strict Handstand Push-ups
Handstand Walk, 8 m

Nivå 1:
For time:
15 Pull-ups
15 Strict Handstand Push-ups to Weightplate
Handstand Walk, 10 m/ 3 försök HS Walk to wall
8 Chest-to-bar Pull-ups
8 Strict Handstand Push-ups
Handstand Walk, 5 m

Dagens WOD:

A, Test: 1 RM Clean & Jerk

B, Grettel
10 rounds for time of:
3 Clean & Jerks, 61/43 kg
3 Burpees Over Bar

Cap 10 min

Post WOD:

EMOM 12 min:
1, 12 Bicep Curl
2, 12 Rear Delt Flies
3, 12 Dumbbell Bench Press