Pre WOD:

A, Clean & jerk 6 set* 1 rep

  • Starta på 85% av 1 RM
  • Bygg upp till dagens tunga singel

Dagens WOD:

Amrap 8 min:
6 Pull-ups
8 Single Arm Dumbbell Thrusters, 22.5/15 kg

Rest 2min
Amrap 8 min:
16 Alternating Dumbbell Snatches, 22.5/15 kg
8 Burpee Box Jumps, 24/20 in

Rest 2 min
Amrap 8 min:
24 Double Unders
8 Single Arm Dumbbell Overhead Reverse Lunges, 22.5/15 kg

Post WOD:

3 rundor för kvalité:
10 Ring Dips/ eller Ring Push Ups
15/15 Single Arm Dumbbell Rows

– Spara några rep i reserv på varje övning