Pre WOD:

Nivå 3:
40 Toes-to-bars
20 Strict Pull-ups
20 Toes-to-bars
10 Strict Pull-ups

Nivå 2:
30 Toes-to-bars
15 Strict Pull-ups
15 Toes-to-bars
10 Strict Pull-ups

Nivå 1:
20 Toes-to-bars
10 Strict Pull-ups/ Feet Assisted
10 Toes-to-bars
5 Strict Pull-ups/ Feet Assisted

Dagens WOD:

A, Front Racked Alternating Reverse Lunge 4 set* 8 rep

Bygg upp till dagens 8 RM

B, Every 1 min for 10 mins do:
3 Snatches, 50/35 kg
6 Hand Release Push-ups
9 Air Squats

Post WOD:

EMOM 6 min:
1, 15-25 sec Deep Ring Support hold
2, 10-15 Weighted Abmat Sit Ups

Assistera Deep Ring Support med fötterna i backen vid behov
Anväånd en vikt som gör att du har några rep i reserv varje runda på sit ups