DAGENS WOD

A, Deadlift: 4-4-4-ME at 86% 1RM

B, Amrap 12 min:
8/8 Single Arm Dumbbell Hang Snatches, 22.5/15 kg
8/8 Single Arm Dumbbell Overhead Squats, 22.5/15 kg
16 Lateral Burpees

TRI ERG

2 Rundor:
Start på min 0+18:
Ski Erg:
4 set*200/180 meter, 10 sek pause mellan 200 m

Time Cap 5 min på alla 4 intervaller

Start på min 6+24:
Row:
4 set*200/180 meter, 10 sek pause mellan 200 m
Time Cap 5 min på alla 4 intervaller

Start på min 12+30:
Row:
4 set*200/180 meter, 10 sek pause mellan 200 m
Time Cap 5 min på alla 4 intervaller