Pre WOD:

E2MOM for 12 min:
X rep Ring Muscle-up
Handstand Walk, 7.5 m

– Välj ett tal du vet att du klarar av och ha som mål att öka detta under de kommande 8 veckorna.

Skalering:
EMOM 12 min
1, 5 Jumping Ring Muscle Up
2, 3 HS kick up to wall+ Step

Dagens WOD:

A, Front Squat 6-6-6-ME at 81% 1RM

B, Amrap 10 min:
8 Power Cleans, 50/35 kg
10 Alternating Front Rack Reverse Lunges, 50/35 kg
20 Air Squats

Post WOD:

3 rundor för kvalité:
10 Alternating Single Leg V-ups
8 V-ups
6 Straddle V-ups
4 Russian V-ups