Tarzan:

EMOM 15 min:
Min 1: 20 sec Superman+20 sec Hollow
Min 2: Max rep Shuttle Run 10 m
Min 3: Max Rep Burpees
Min 4: Max Rep Jumping Lunges
Min 5: Rest

Buzz Lightyear:

EMOM 15 min:
Min 1: 20 sec Superman+20 sec Hollow
Min 2: Max rep Shuttle Run 10 m
Min 3: Max rep Alternating Single Arm Devil Press
Min 4: Max Rep Jumping Lunges
Min 5: Rest