Pre WOD:

E2MOM for 12 min:
X rep Ring Muscle-up
Handstand Walk, 7.5 m

– Välj ett tal du vet att du klarar av och ha som mål att öka detta under de kommande 8 veckorna.

Skalering:
EMOM 12 min
1, 5 Jumping Ring Muscle Up
2, 3 HS kick up to wall+ Step

Dagens WOD:

A1, Front Squat 4 set*8 rep
77%+
A2, Strict Pull ups 4 set*5-10 rep (rir 1-2)

B, Amrap 10 min:
12 Deadlifts, 80/55 kg
12 Hand Release Push-ups
12 AbMat Sit-ups

Post WOD:

3 rundor för kvalitè
10 Alternating Single Leg V-ups
8 V-ups
6 Straddle V-ups
4 Russian V-ups