Pre WOD:

A, Squat Snatch 6 set* 1 rep

– Starta på 80% av 1 RM och bygg upp till dagens tunga Squat Snatch innanför god teknik

Dagens WOD:

A, Strict press 5 set*8 rep
80%+ (rir2)

B, Amrap 15 min:
6 Hang Power Snatches, 50/35 kg
6 Overhead Squats, 50/35 kg
Run, 200 m

Post WOD:

A, Bulgarian Split Squat: 3*10/10

– Välj en vikt där du klarar att hålla full RoM och upprest position