Pre WOD:

A, Back Squat 3 set* 10 rep 

  • 74 % av 1 RM
  • Fokus på att lyfta så snabbt som möjligt

Dagens WOD:

Partneramraps:

Amrap 12 min:
4 Bar Muscle-ups
8 Single Arm Dumbbell Thrusters, 22.5/15 kg
12 Lateral Burpee Over Dumbbells

rest 3 min

Amrap 12 min:
8 Alternating Single Arm Devil Press, 22.5/15 kg
12/10 Row Calories
16 Box Jumps, 24/20 in

Post WOD:

4 Rundor för kvalité:
5 Strict Handstand Push-ups
8 Strict Toes-to-bars/ Leg lifts

Anpassa höjden upp/ned på HSPU så att du har 2-3 rep i reserv var runda