Pre WOD:

EMOM 12 min:
Min 1: Bar Muscle Up
Min 2: Handstand Walk
Min 3: Alternating Pistol Squats

Välj ett antal reps du kan klara var runda.

Skalering för Bar Muscle Up:
3 Hip to bar var minut.

Skalering för Handstand Walk:
Handstand Walk attempts to wall.

Skalering för Pistol Squats:
Pistol Squats to chair

Dagens WOD:

2 Rundor:
AMRAP 6 min:
5 Toes-to-bars
5 Dumbbell Snatches, 22.5/15 kg
5 Single Arm Dumbbell Overhead Reverse Lunges, 22.5/15 kg

Rest 2 min

Amrap 6 min:
12/10 Row Calories
12 Single Arm Dumbbell Thrusters, 22.5/15 kg

Rest 2 min

Post WOD:

EMOM 12 min:
Min 1: 12 Bicep Curls
Min 2: 12 Rear Delt Flies
Min 3: 12 Dumbbell Bench Press

Anpassa vikt så att du har 2-3 rep i reserv på varje övning