Pre WOD:

A, Back Squat : 3 set x 12 rep

Första set runt 70% 1RM Back Squat, anpassa sedan vikten så att du har 2-3 rep i reserv

Dagens WOD:

Partneramraps:

Amrap 25 min:
Run, 300 m
100 Alternating Dumbbell Snatches, 22.5/15 kg
Run, 300 m
75 Dumbbell Goblet Squats, 22.5/15 kg
Run, 300 m
50 Burpee Box Jumps, 24/20 in

Post WOD:

Strict Handstand Push-ups: 5-5-5-5-ME

Vila 2 min mellan set
Sista setet gör du max rep, om du klarar mer än 7 rep på sista set ökar du 1 cm deficit