Pre WOD:

E2MOM for 12 min:
X rep Ring Muscle-up
Handstand Walk, 7.5 m

– Välj ett tal du vet att du klarar av och ha som mål att öka detta under de kommande 8 veckorna.

Skalering:
EMOM 12 min
1, 5 Jumping Ring Muscle Up
2, 3 HS kick up to wall+ Step

Dagens WOD:

A1, Front Squats 4 set*12 rep
- 65%+ (rir 2-3)
A2, 4 set*5 rep Strict (Weighted) pull ups

B, Amrap 12 min:
12 Deadlifts, 60/40 kg
8 Hang Power Cleans, 60/40 kg
4 Front Squats, 60/40 kg
Run, 300 m

Post WOD:

3 rundor för kvalité:
10 Alternating Single Leg V-ups
8 V-ups
6 Straddle V-ups
4 Russian V-ups