Pre WOD:

Squat Snatch 6×3 at 70% 1RM

På sista rep av varje set: Håll bottenposition i 10 sekunder

Dagens WOD:

A, Strict Press 5 set* 10 rep
75%, 2-3 RIR

B,
Amrap 7 min:
7 Burpees
7 Toes-to-bars

Rest 1 min

Amrap 7 min:
7 Shoulder-to-Overheads, 50/35 kg
14 Air Squats

Post WOD:

Bulgarian Split Squat: 3*10/10

– Välj en vikt där du klarar att hålla full RoM och upprest position