Pre WOD:

A, Clean & Jerk 6×3 at 70% 1RM

  • Vikten ska vara relativt lätt där fokuset är att göra varje lyft lika bra
  • När du gör sista Split Jerk håller du landning i 3 sekunder

Dagens WOD:

2 Rundor:
AMRAP in 5 mins of:
6 Pull-ups
6 Single Arm Dumbbell Thrusters, 22.5/15 kg
6 Box Jumps, 24/20 in

Rest 2 min

AMRAP in 5 mins of:

12/10 Row Calories
12 Burpee Over Rowers

Rest 2 min

Post WOD:

3 rundor för kvalité:
10 Ring Dips/ eller Ring Push Ups
15/15 Single Arm Dumbbell Rows

– Justera repsen och spara några rep i reserv på varje övning