Pre WOD:

Denna testar vi på nytt om 8 veckor. Välj en nivå som gör att du klarar ökten på under 12 min

Nivå 3:
For time:
15 Bar Muscle-ups
30 Chest-to-bar Pull-ups
45 Toes-to-bars

Nivå 2:
For time:
5 Bar Muscle-ups
20 Chest-to-bar Pull-ups
30 Toes-to-bars

Nivå 1:
For time:
30 Pull-ups
30 Toes-to-bars

Dagens WOD:

A1, Front Rack Reverse Lunges 4 set* 10 rep
A2, Strict Pull Up 4 set* 5-10 rep

B, Amrap 10 min:
8 Snatches, 45/30 kg
36 Double Unders

Post WOD:

EMOM 6 min:
1, 15-25 sec Deep Ring Support hold
2, 10-15 Weighted Abmat Sit Ups

Assistera Deep Ring Support med fötterna i backen vid behov
Anväånd en vikt som gör att du har några rep i reserv varje runda på sit ups