Tarzan:

EMOM 16 min:
Min 1: 10 Table Rows
Min 2: 20 sec Superman+20 sec Hollow
Min 3: 50 sec max rep Double Under/Jumping Jacks
Min 4: 50 sec max rep Down Ups

Buzz Lightyear:

EMOM 16 min:
Min 1: 8/8 Single Arm Dumbbell Rows
Min 2: 20 sec Superman+20 sec Hollow
Min 3: 50 sec max rep Double Under/Jumping Jacks
Min 4: 50 sec max rep Single Arm Devil press

  • Fokus på perfekta rörelser på station 1 och 2. Pusha intensiteten på station 3+4