Mer info/påmelding:

https://games.crossfit.com/

Gameplan:

Detta är en ökt som om du har Double Unders i huvudsak kommer handla om skulderuthållighet och du bör vara lite taktisk för att hålla skuldrorna i schack så länge som möjligt.

Wall Walk:

Smart här att från start ge sig en pace för hur ofta man ska göra en wall walk. En rep var 10:e, 15:e eller 20:e sekund?

Ju färre steg du tar in och ut, ju mer kommer du spara skuldrorna. Från nattens Open announcment såg man hur Kari Pearce hade 5 steg in och 3 steg ut medan Kristi Eramo hade 6 steg in och 4 steg ut.

Också viktigt att lägga så lite energi som möjligt i det att du reser kroppen upp och ned i en push up.

Double Unders:

Om du är effektiv på Double Unders blir ikke detta det viktigaste på ökten men däremot kan det vara viktigt att ta några strategiska pauser för att få hantera mjölksyra i armarna.

Standards:
https://s3.amazonaws.com/crossfitpubliccontent/2-Open21-1_ScoreStandards-RxScaledMasters-wnuey63get21.pdf

——————-

General Warm Up

A, 5-10 min Valfri Concept 2/rolig jogg

  • Börja lugnt och öka tempot gradvis för varje minut
  • Var avslappnad mentalt och tänk ikke alltför mycket på openökten

B, Förberedande Rörelser

Stretcha Anklar

Stretcha Overhead Position (Table stretch, FR Table Stretch)

C, Specifik Warm Up

1, EMOM for 6 Minutes:
Min 1, 30 Single Unders
Min 2, 10 Shoulder Taps I Push Up Positions

2, 3 Rundor:
1 Wall Walk
20 Doble Unders
rest 30 sec