Tarzan:

Every 2 mins for 16 mins do:
X Air Squats
X Burpees
X Double Unders

– Välj ett antal på varje övning du tror du klarar att hålla på varje intervall. Din score är ditt lavaste antal på var övning

Buzz Lightyear:

Every 2 mins for 16 mins do:
X Kettlebell Cleans, 24/16 kg höger arm
X Single Arm Kettlebell Front Squats, 24/16 kg höger arm
X Kettlebell Cleans, 24/16 kg vänster arm
X Single Arm Kettlebell Front Squats, 24/16 kg vänster arm
X Double Unders

– Välj ett antal på varje övning du tror du klarar att hålla på varje intervall. Din score är ditt lavaste antal på var övning