Tarzan:

EMOM 18 min for max reps of:
1, 4 Burpees+Air Squats, 24/16 kg
2, 4 Burpees+ Broad Jump 2/1.5 meter
3, 4 Burpees+Double Under

Samla så många repetitioner som möjligt på var station

Buzz Lightyear:

EMOM 18 min for max reps of:
1, 4 Burpees+Kettlebell Goblet Squat, 24/16 kg
2, 4 Burpees+ Russian Kettlebell Swing, 24/16 kg
3, 4 Burpees+Double Under

Samla så många repetitioner som möjligt på var station